Novověké rukopisy Knihovny Latinské školy v Jáchymově

Jste zde

Česky

Ze sbírek známé latinské školy v Jáchymově byly v roce 2023 digitalizovány dva rukopisy. Starším z nich je sborník bohoslužebných písní (sign. LC 2), který sestavil a z velké části i opsal Nikolaus Herman, který na jáchymovské škole působil jako učitel. Kodex byl dokončen v roce 1558 a byl později rozšířen ještě o několik doplňků. Druhý rukopis (LC 77) vznikl v 18. století a obsahuje zápisy z výuky založené na Aristotelových dílech.

 

Seznam dokumentů

Summulae sive Compendium logicae; Disputationes ex Organo AristotelisLC 77; Expozice Knihovny Latinské školy; Město Jáchymov; Jáchymov; Česko
Cantica sacraLC 2; Expozice Knihovny Latinské školy; Město Jáchymov; Jáchymov; Česko

Related Posts