Kutnohorská bible z Muzea Jindřichohradecka

Jste zde

Česky

Ze sbírek Muzea Jindřichohradecka byla digitalizována inkunábule Kutnohorské bible, již vydal v roce 1489 tiskař Martin z Tišnova (sign. S 2746). Tato inkunábule byla vytištěna ve dvou vydáních, zde jde o smíšený typ 1. a 2. vydání (označovaný také jako třetí typ), konkrétně byly chybějící dvoulisty druhého vydání doplněny ze zbytků prvního vydání a po vyčerpání tištěných zásob byly scházející listy doplněny rukou. Tisk byl doplněn kolorovanými iniciálami a v několika případech i výzdobou bordur.

 

Seznam dokumentů

Bible (Kutnohorská bible, vydání bez znaku)S 2746; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko

Related Posts