Středověké rukopisy Muzea Brněnska

Jste zde

Česky

Muzeum Brněnska v roce 2021 zpřístupnilo další dva středověké rukopisy z fondu knihovny Benediktinského opatství Rajhrad. Kodex R 353 obsahuje neúplnou latinskou bibli z první poloviny 15. století s několika českými glosami. Sborník německých textů R 360 byl opsán v roce 1424 a obsahuje dílo Heinricha Seuseho Büchlein der ewigen Weisheit, překlad apokryfních listů o sv. Jeronýmovi, který pořídil litomyšlský a olomoucký biskup Jan ze Středy, a překlad díla Vitaspatrum, které zahrnuje především životy a naučení starokřesťanských poustevníků.

 

Seznam dokumentů

BibleR 353; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Büchlein der Ewigen WeisheitR 360; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika

Related Posts