Pasionál abatyše Kunhuty vystaven v Ostravě

Jste zde

Česky

Na výstavě Magičtí Lucemburkové, která se koná v Ostravě ve dnech 18. května 2015 až 17. září 2015, je vystavena, byť jenom v ručně zhotovené kopii, také jedna z nejvzácnějších cimélií Národní knihovny ČR, Pasionál abatyše Kunhuty.

Ten v minulosti vzbudil nejenom zájem badatelů, ale také překladatelů, takže je alespoň virtuálně přístupný široké veřejnosti.

Related Posts