Novověké rukopisy Českého farmaceutického muzea

Jste zde

Česky

České farmaceutické muzeum v Kuksu (středisko v rámci Univerzity Karlovy - Farmaceutické fakulty v Hradci Králové) zpřístupnilo ze svých sbírek v roce 2021 dva rukopisy z konce 17. století. Starší z nich obsahuje záznamy rajhradských klášterních lékárníků z let 1676-1685 (sign. HK-SR-4), druhým je receptář Georga Philippa Partha, pocházející z území dnešního Německa a založený nejspíše v roce 1697 (HK-SR-3).

 

Seznam dokumentů

Záznamy rajhradských lékárníků z let 1676-1685HK-SR-4; České farmaceutické muzeum; Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové; Kuks; Česko
Receptář Georga Philippa ParthaHK-SR-3; České farmaceutické muzeum; Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové; Kuks; Česko

Related Posts