Kancionál Jana Pinkavy z Vlastivědného muzea v Olomouci

Jste zde

Česky

Vlastivědné muzeum v Olomouci zpřístupnilo v roce 2023 kancionál označovaný podle svého písaře jako Kancionál Jana Pinkavy (sign. K-24071). Rukopis vznikl v letech 1732-1735 a obsahuje písně k církevním svátkům celého roku a zpěvy k některým dalším příležitostem. Je zdoben velkým množstvím perokresebných iniciál, které jsou v rozsáhlých pasážích kodexu kolorované a jsou doprovázeny i florálními nebo zoomorfními prvky.

 

Seznam dokumentů

Kancionál, tzv. Kancionál Jana PinkavyK-24071; Vlastivědné muzeum v Olomouci; Olomouc; Česko

Related Posts