Středověké rukopisy Kanonie premonstrátů v Nové Říši

Jste zde

Česky

Knihovna Kanonie premonstrátů v Nové Říši v roce 2023 digitalizovala čtyři rukopisy z 15. století. Českého původu je neúplně dochovaný antifonář pořízený v roce 1414 pro cisterciácký klášter v Sedlci (sign. NŘ 81). Ostatní rukopisy pocházejí ze západní Evropy: jde o bohatě iluminované Speculum humanae salvationis z první třetiny 15. století (NŘ 80), drobný mystický text (NŘ 75) a knihu hodinek, která byla napsána a iluminována ve Flandrech v roce 1480 pro Jana van der Scaghe a jeho manželku Annu de Memere (NŘ 90).

 

Seznam dokumentů

Antiphonarium CistercienseNŘ 81; Knihovna Kanonie premonstrátů v Nové Říši; Kanonie premonstrátů v Nové Říši; Nová Říše; Česko
Speculum humanae salvationisNŘ 80; Knihovna Kanonie premonstrátů v Nové Říši; Kanonie premonstrátů v Nové Říši; Nová Říše; Česko
[Mystický traktát]NŘ 75; Knihovna Kanonie premonstrátů v Nové Říši; Kanonie premonstrátů v Nové Říši; Nová Říše; Česko
HoraeNŘ 90; Knihovna Kanonie premonstrátů v Nové Říši; Kanonie premonstrátů v Nové Říši; Nová Říše; Česko

Related Posts