Zlomky a tisky ze sbírek Západočeského muzea v Plzni

Jste zde

Česky

Západočeské muzeum v Plzni v roce 2014 digitalizovalo jednak iluminované zlomky rukopisů, jednak staré tisky. Většina zlomků pochází z notovaného liturgického kodexu a jde o vyřezané drobné iniciály, další fragmenty vznikly v období od 15. století do roku 1745. Staré tisky pocházejí z území Německa (Wittemberg, Lipsko) a Švýcarska (Basilej) z rozmezí let 1504-1517.

 

Seznam dokumentů

Přání Felixi Rechenbergerovi14421; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeň; Česko
Fragmentum libri liturgici (?)18657a; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeň; Česko
Fragmentum libri liturgici (?)18657b; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeň; Česko
Fragmentum libri liturgici (?)18657c; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeň; Česko
Fragmentum libri liturgici (?)18657d; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeň; Česko
Fragmentum libri liturgici (?)18657e; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeň; Česko
Fragmentum libri liturgici (?)18657f; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeň; Česko
Fragmentum libri liturgici (?)18657g; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeň; Česko
Fragmentum libri liturgici (?)18657h; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeň; Česko
Fragmentum libri liturgici (?)18657i; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeň; Česko
Fragmentum libri liturgici (?)18657j; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeň; Česko
Fragmentum libri liturgici (?)18657k; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeň; Česko
Medailón s iniciálami IHS2970; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeň; Česko
Miniatura Zvěstování P. Marii3034; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeň; Česko
Přání421; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeň; Česko
[Konvolut církevně-právních tisků]502 F 009; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeň; Česko

Related Posts