Novověké rukopisy Vojenského historického ústavu Praha

Jste zde

Česky

Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících převážně z 18. a 19. století. Z tohoto časového období se vymyká pouze zápisník Emila Kaňovského z přednášek na poddůstojnické škole ve Velké Británii z roku 1942. Většinu zpřístupněných rukopisů tvoří pojednání týkající se výcviku, vojenské a fortifikační teorie, záznamy přednášek a učebnice z různých oblastí, zastoupeny jsou ale např. i přehledy stavu vojska a jeho rozdělení (sign. IIR A 360, IIR A 489) nebo kreslený soubor námořních vlajek a dalších symbolů (IIR B 1343).

 

Seznam dokumentů

Leopold von Unterberger: Anfangsgründe der BefestigungskunstIIR B 2022; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Anton von Volkmann: Taktische VorträgeIIR C 3665; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Schlemmer: Artillerie Lehr-BuchIIR B 8168; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Militair StrafgesetzeIIR C 2971; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Spanien als Kriegs-Macht seinen innern Anlagen und seinem jetzigen Stande nach betrachtetIIR F 547; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Artillerie UnterrichtIIR B 2032; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Anton von Volkmann: Taktische VorträgeIIR C 13296; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Höhere TaktikIIR C 16804; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Emil Kaňovský: [Zápisky z přednášek na poddůstojnické škole, 1942]IIR B 8640; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Auszug des Exercitii zu PferdIIR C 13294; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Bubnaischer Artillerie UnterrichtIIR B 2027; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Karel Jan Clam-Martinic: Militärische VorlesungenIIR F 246; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Fortifikace, fortifikační práce, plány - soubor kreseb]IIR F 1563; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Rucker: Theorie der ArtillerieIIR C 3663; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Abrichtung des Mannes zu PferdIIR C 2960; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Stand der preussischen ArméeIIR A 360; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Joseph de Ruiz de Roxas (Rojas): Supplement zu der Spital Untersuchung vom Jahre 1817IIR B 1275; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Pavillons des puissances maritimes [Námořní vlajky]IIR B 1343; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko

Related Posts