Sbírka receptů z fondů Českého farmaceutického muzea

Jste zde

Česky

České farmaceutické muzeum v Kuksu (středisko Univerzity Karlovy v Praze - Farmaceutické fakulty v Hradci Králové) zpřístupnilo sborník německých a latinských lékařských receptů Guida Dihra z druhé třetiny 18. století. Jeho sestavovatel vstoupil v roce 1739 do řádu milosrdných bratří a v letech 1757-1763 působil jako převor kláštera tohoto řádu na Starém Městě pražském, zemřel v roce 1772.

 

Seznam dokumentů

Sborník receptů Guida (Quida) Dihra z řádu milosrdných bratříHK-SR-2; České farmaceutické muzeum; Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové; Kuks; Česko

Related Posts