Blog

Jste zde

19
Zář

Středověké rukopisy z Muzea Brněnska

Muzeum Brněnska v roce 2022 digitalizovalo další čtyři rukopisy druhé poloviny 14. a první poloviny 15. století z knihovny kláštera benediktinů v Rajhradě. Všechny kodexy obsahují převážně spisy připisované církevním otcům a kázání, např. autorem sbírky v rukopisu R 405 je Matouš z Krakova. Z jazykovědného hlediska je významný kodex R 364, který obsahuje mj. i česká evangelijní čtení.

19
Zář

Novověké rukopisy Vojenského historického ústavu Praha

Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících převážně z 18. a 19. století. Z tohoto časového období se vymyká pouze zápisník Emila Kaňovského z přednášek na poddůstojnické škole ve Velké Británii z roku 1942. Většinu zpřístupněných rukopisů tvoří pojednání týkající se výcviku, vojenské a fortifikační teorie, záznamy přednášek a učebnice z různých oblastí, zastoupeny jsou ale např. i přehledy stavu vojska a jeho rozdělení (sign. IIR A 360, IIR A 489) nebo kreslený soubor námořních vlajek a dalších symbolů (IIR B 1343).

19
Zář

Dva chorvatské rukopisy Národní knihovny ČR - Slovanské knihovny

Z fondů Slovanské knihovny byly digitalizovány dva rukopisy pocházející ze sbírky ragusian Milana Rešetara. Pod signaturou T 342 je uložen rukopisný sborník básní, jako T 399 je uchováván neúplný sborník s úryvky z různých textů několika autorů. Oba svazky pocházejí z konce 17. století a jsou doprovázeny kresbami.

19
Zář

Rukopis a tisky Muzea Jindřichohradecka

Muzeum Jindřichohradecka v roce 2022 zpřístupnilo jeden rukopis a dvojici starých tisků. Rukopis Rk 110 - česká modlitební knížka - vznikl v druhé polovině 18. století. Tisky obsahují různá vydání modliteb kapucína Martina z Cochemu. Soubor Der grosse Myrrhen-Garten (sign. S 109) byl vytištěn v Kolíně nad Rýnem roku 1694, česká sbírka Zlatý nebeský klíč (JK 2498) vyšla v Jindřichově Hradci asi roku 1760.

Stránky