Blog

Jste zde

16
Pro

Sborník písní z fondů Městského muzea a galerie Polička

Městské muzeum a galerie Polička v roce 2022 zpřístupnilo rukopisný sborník českých duchovních písní (sign. K 14) pocházející nejspíše ze 16. století, do něhož byly další texty doplňovány i v mladší době. Jednotlivé písně byly obvykle označovány příležitostmi, kdy se mají zpívat (velká část byla určena k pohyblivým a pevným svátkům církevního roku), notovány byly zpravidla jen jejich počátky.

16
Pro

Rukopisy Českého farmaceutického muzea v Kuksu

České farmaceutické muzeum v Kuksu (středisko Univerzity Karlovy v Praze - Farmaceutické fakulty v Hradci Králové) digitalizovalo v roce 2022 dva rukopisy. Autorem kodexu nejspíše z roku 1790 je lékárník Eduard Mengmann (Materia medica oder Artzney Buch, sign. HK475). Druhým rukopisem je matrika Hlavního grémia lékárníků v Praze (sign. HGL, inv. č. 4, kn. 1), která obsahuje záznamy související s jeho agendou – úřední výnosy, seznamy členů a lékáren, záznamy finančního charakteru apod. – připisované postupně od osmdesátých let 18. do dvacátých let 19. století.

16
Lis

Kancionál z Vlastivědného muzea v Olomouci

Z fondů Vlastivědného muzea v Olomouci byl digitalizován kancionál, označovaný podle svého písaře jako Klabíkův kancionál II (sign. K-24068). Byl napsán v roce 1674 v Želechovicích u Zlína a později byl užíván v Lomnici u Tišnova; postupně byl také doplňován o další písně. Texty základní vrstvy jsou na začátcích zdobeny barevnými iniciálami.

16
Lis

Tisky Národní lékařské knihovny

Z fondů Národní lékařské knihovny Praha byly v roce 2022 zpřístupněny čtyři tisky z první poloviny 19. století. Tři z nich, včetně nejstaršího, který se zabývá očkováním proti neštovicím (Erste Fortsetzung der Geschichte der Vaccination in Böhmen z roku 1805, sign. T 528/2), byly vytištěny v Praze. Zahraničního původu jsou Chirurgische lithographirte Tafeln (sign. T 537) vytištěné asi v roce 1827 ve Štýrském Hradci.

Stránky