Novověké rukopisy Muzea a galerie v Prostějově

Jste zde

Česky

Z fondů Muzea a galerie v Prostějově byly v roce 2024 digitalizovány tři rukopisy. Nejstarším z nich je cechovní kniha rybářského cechu v Krnově (sign. 1651) založená kolem roku 1618, která byla nesoustavně vedena až do roku 1853. Kodex sign. 1652 obsahuje opisy záznamů z rozhodování většího senátu apelačního soudu v roce 1689 pořízené pro Ignáce Karla hraběte ze Šternberka. Rozsahem nejmenší je hra pro loutkové divadlo z roku 1787 (sign. Br 101), jejímž autorem byl Josef Jan Šarapatka, hudební skladatel působící v Žamberku.

 

Seznam dokumentů

Cechovní kniha rybářského cechu v Krnově1651; Muzeum a galerie v Prostějově; Prostějov; Česko
Protocollum regiarum appellationum majoris senatus anni 16891652; Muzeum a galerie v Prostějově; Prostějov; Česko
Josef Jan Šarapatka: Divadelní hra pro loutkové divadloBr 101; Muzeum a galerie v Prostějově; Prostějov; Česko

Related Posts