Středověké rukopisy Národní knihovny České republiky

Jste zde

Česky

Ze sbírek oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny České republiky bylo zpřístupněno 25 kodexů, které pocházejí z několika sevřenějších jazykových nebo provenienčních skupin. První tvoří středoevropské latinské rukopisy (z Čech, ale i Rakouska nebo Německa) z období 14. a 15. století. Obsahem rukopisů jsou převážně díla kazatelská (mezi autory najdeme např. Milíče z Kroměříže - sign. VI.D.3 nebo Jakuba z Voragine - VI.D.7) a různé spisy církevních otců, spisy právní zastupují Dekretály Pseudo-Isidora Mercatora a literaturu hagiografickou jeden z opisů Zlaté legendy. Ve dvou svazcích jsou zapsány jazykově německé texty: jde o Rechtssumme dominikána Bertolda, označovaného také jako Bertold z Freiburgu (XVI.C.41), a o sborník obsahující mj. Buch der Liebkosung Jana ze Středy (jde o překlad augustinovského díla Liber soliloquiorum). Větší skupinu představují jazykově české rukopisy 15. století. Jedná se převážně o texty právní a morálně naučné a meditativní, výjimkou je sborník zpěvů antifonáře a misálu o Svatém týdnu (XVII.F.3). Poslední skupina zahrnuje pět svazků uložených na signatuře XXIII. Jde o knihy dřívější pražské lobkowiczké knihovny a jejich většina byla ve středověku součástí knihovny premonstrátského kláštera ve Weissenau (např. komentář ke knize žalmů - XXIII.E.48; sborník kázání Gaufrida Babiona a dalších autorů - XXIII.E.21, v tomto kodexu je zapsán také neúplně dochovaný katalog knihovny ve Weissenau ze 13. století). Českého původu je sborník ustanovení cisterciáckého řádu, pořízený pro klášter v Pomuku (XXIII.E.25).

 

Seznam dokumentů

SermonesVI.D.4; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Breviarium particulare et ritualeVI.G.16a; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
BreviariumVI.F.12b; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Pseudo-Isidorus Mercator: DecretalesVI.D.9; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Gaufridus Babion et alii: SermonesXXIII.E.21; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Sborník právních textůXVII.C.22; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Pseudo-Beda Venerabilis (Manegoldus de Lautenbach?): De psalmorum libro commentariusXXIII.E.48; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Albertanus Brixiensis: Knihy čtvery o rozličných ctnostechXVII.F.13; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Iohannes Milicius de Chremsir: Postilla Gratiae deiVI.D.3; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Antiphonarium de sanctisXII.A.9; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Lucius Annaeus Seneca: Tragoediae, cum argumentis Nicolai TrevetXXIII.D.157; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Iohannes Harrer de Heilbronn: Quaestiones in quartum librum Sententiarum Petri LombardiVI.D.10; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Právní sborníkXVII.E.17; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Švábské zrcadlo (Práva zemská); Jan Guallensis: O čtyřech stěžejných ctnostechXVII.F.12; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Iacobus de Voragine: Legenda aureaVIII.C.9; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Sborník zpěvů antifonáře a misálu o Svatém týdnuXVII.F.3; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Iacobus de Voragine: Sermones de temporeVI.D.7; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Homiliae sanctorum patrum de temporeVI.D.5; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus variiVI.C.30; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Berthold der Bruder OP (von Freiburg): RechtssummeXVI.C.41; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Jean Le Fèvre de Ressons: Les Lamentations de Matheolus et Le Livre de LeësceXXIII.D.74; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko

Related Posts