Novověké rukopisy a tisky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Jste zde

Česky

Mezi deseti digitalizovanými dokumenty Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě převažují rukopisy. Celý soubor je tematicky pestrý a obsahuje mj. katalog kapucínské knihovny v Zákupech z roku 1778 (RK 134), dějiny servitského kláštera Hora Matky Boží v Králíkách (RK 135) nebo notované rukopisy z kláštera augustiniánů eremitů v České Lípě (RK 87, RK 117), ze stejného kláštera pochází také rukopis se životy světců, mezi nimi sv. Prokopa (RK-A 2). Staré tisky zastupuje Žaltář, totižto písně chval božských, unikát vytištěný v roce 1581 Jiřím mladším Melantrichem Aventýna a část konvolutu děl o teorii malby a astronomii, jehož textové jednotky vznikaly v Německu v průběhu 16. století (př. č. 60216).

 

Seznam dokumentů

Lékařská knihaST 328, př. č. 70 327; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě; Česká Lípa; Česko
Friedrich Spee: Trutz Nachtigal oder geistlichs-poëtisch Lust-WäldleinRK-A 21, př. č. 39 151; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě; Česká Lípa; Česko
Messlied ex FRK 118, př. č. 53 054; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě; Česká Lípa; Česko
Vita sancti Procopii; Paschata veterum annorum juxta mentem concilii Nicaeni; Vita sancti GalliRK-A 2, př. č. 34 459; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě; Česká Lípa; Česko
Montis sanctissimae matris Dei prope Grulichium ... historiaRK 135, př. č. 52 399; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě; Česká Lípa; Česko
Žaltář, totižto písně chval božskýchST 197, př. č. 70196; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě; Česká Lípa; Česko
Konvolut děl o teorii malby a astronomiipř. č. 60 216; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě; Česká Lípa; Česko
Ceremoniae benedictionis papalis, nec non solennitatum Corporis, Nativitatis, Resurrectionis DominiRK 117, př. č. 40 723; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě; Česká Lípa; Česko

Related Posts