Rukopisy Vojenského historického ústavu Praha

Jste zde

Česky

Vojenský historický ústav Praha zpřístupnil ze svých fondů dalších 30 rukopisů, převážně z 18. století. Po obsahové stránce jde zejména o příručky k výcviku vojska, zastoupena je ale také kartografie a teoretická díla věnující se fortifikacím; množstvím nákresů je výjimečný výklad o palných zbraních sign. IIR C 15860. Většina digitalizovaných svazků pochází z knihovny rodu Thun-Hohensteinů v Děčíně a z knihovny sasko-těšínských vévodů.

 

Seznam dokumentů

[Pravidla výcviku rakouské armády]IIR B 1455; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Soupis pochodových tras]IIR B 1493; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Aus-Zug aus dem Exercitio für die InfanterieIIR B 1671; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Auszug deren Comando Wörter und Erleiterung des Exercitii RegulammentsIIR B 2023; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Manuel de Ingénieur GéométrieIIR B 2270; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Příručka pochodových cvičení]IIR B 2327; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Versuch vom Coup d'Oeil Militaire [kartografická příručka]IIR B 2332; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Příručka k pochodovým cvičením]IIR B 7182/1; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Des Regulaments und Ordnung für gesamtes Kayser. Königliches Fuß-Volk Zweyter TheilIIR B 7183; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Rudolph Gottlob von Grünberg: Kleines Exercitien Buch der CavallerieIIR B 7585; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Jean Pierre (Johann Peter) de Montargues: FortificationIIR C 2372; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Exercitium Regulament für sammentliche kayserlich. königliche CavallerieIIR C 3066; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Memoire sur la fortificationIIR C 3616; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Memoire sur la fortification]IIR C 3617; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Vojenská příručka]IIR C 3662; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Christoph Heer: Die 200 Fragen von der Defension und OffensionIIR D 636; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Raimondo Montecuccoli: Afforismi dell'arte bellicaIIR D 758; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Nachricht, welchergestallt eine Vestung zu attaquiren und hinwiederum zu defendiren steheIIR D 777; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Du relief en généralIIR F 251/1; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Du relief en général [obrazová příloha]IIR F 251/2; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Menno van Coehoorn: Wederlegginge der Architectura MilitarisIIR F 531; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko

Related Posts