Rukopisy Národní knihovny České republiky

Jste zde

Česky

První část zpřístupněných rukopisů Národní knihovny ČR zahrnuje celkem 27 signatur, které pocházejí jak z jejího historického fondu, tak z pozdějších akvizic (mj. thunovská knihovna v Děčíně, pražská lobkowiczká knihovna). Jde o kodexy napsané v době od 13. do začátku 16. století, jejichž obsahem jsou texty teologické, ale i kazatelské, morálně-naučné, liturgické, astronomické, lékařské, rétorické a další. Výrazněji jsou zastoupeny rukopisy jazykově německé (signatura XVI) a české (signatura XVII), z nichž je možné zmínit např. nejstarší dochovaný opis díla Život Krista Pána (XVII A 9), text Lukáše Pražského O obnovení církve svaté (XVII E 31) nebo překlady Řehoře Hrubého z Jelení (XVII C 19, XVII E 33).

 

Seznam dokumentů

Textus theologici; sermonesXII.F.42; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Johannes de Gmunden: Tabulae breviores cum canonibus et alii textus astronomiciXIV.F.10; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
BreviariumXIV.F.12; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
SermonesXIV.F.22; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Tractatus de poenitentia; Fasciculus myrrhae passionis dominiXIV.F.9; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Honorius Augustodunensis: Commentarius in Cantica canticorum, sermones et alii textusXIV.G.11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Formae litterarum; carminaXIV.G.4; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus rhetoriciXIV.H.10; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Johannes Contractus: Sermones de sanctisXIX.B.33; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Codex RosenbergicusXI.E.19; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Život Krista PánaXVII.A.9; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Urbář, kopiář a registra doksanského klášteraXVII.B.14; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Životy svatých otců, kteří obývali na poušti (Vitae patrum), druhá až čtvrtá knihaXVII.C.19; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Lukáš Pražský: O obnovení církve svatéXVII.E.31; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Jan Češka (?): Řeči z mudrců pohanských, jakož i z Petrarky vybrané a přeloženéXVII.E.32; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Evangelien und Episteln für das ganze Jahr (Perikopen)XVI.E.16; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
ArzneibuchXVI.F.3; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Traktate und PredigtenXVI.G.22; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus theologici et sermonesXXIII.D.140; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko

Related Posts