ENRICH - European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage

Europos kultūros paveldo įtinklinti resursai ir informacija – naujas projektas ENRICH

ENRICH – tai akronimas tikslinio projekto, 2006-2009 m. finansuojamo pagal eContentPlus programą. Projektas (jo pilnas pavadinimas – European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage) pradėtas  2007 m. gruodžio 3 d pirmajame partnerių susitikime Prahoje. Projekte užsibrėžta suteikti prieigą prie įskaimeninto Europos senojo dokumentinio paveldo, pasklidusio įvairiose Europos kultūros institucijose: specialistams ir visiems juo besidomintiems. Tam bus sukurta virtuali bendrų tyrimų erdvė, tinkama rankraščiams, senosioms spausdintoms knygoms ir kitokiems istoriniams dokumentams nagrinėti. Projekto pagrindą sudaro internete jau veikianti skaitmeninė biblioteka – Manuscriptoriumas (http://www.manuscriptorium.eu), jungianti ir parodanti Čekijoje ir kitose Europos šalyse saugomų 46 kolekcijų duomenis. Dabar ši saugykla jungia beveik 85% Europos nacionalinėse bibliotekose laikomų skaitmenintų rankraščių. Projekto vykdymo metu saugykla praturtės dideliu kiekiu naujų duomenų iš universitetinių ir kitokių bibliotekų, nepriklausomai nuo to, kur ir kokiu būdu saugomi duomenys. Tokiu būdu tikimasi sukaupti ir teikti prieigą internete prie daugiau kaip penkių milijonų skaitmenintų puslapių.
 
Pats Manuscriptoriumas yra dviejų Čekijos institucijų – Nacionalinės bibliotekos ir informacinių technologijų firmos AIP Beroun Ltd penkiolikos metų vaisingo darbo rezultatas. Tai Europoje turtingiausi skaitmeniniai ištekliai, teikiantys vartotojui daugiau kaip milijoną skaitmeninių puslapių, turintys saugų skaitmeninį archyvą, skaitmeninimui gaunantys valstybės paramą, dabar pateikiami čekiškai ir angliškai. Šie resursai plačiai naudojami -  apie pusę bibliotekos skaitytojų yra užsienyje. Yra sukurta speciali skaitmeninės bibliotekos prieiga skirta mokymui ir naudojimui vidurinėse mokyklose. Skaitmeninė biblioteka yra įtraukta į UNESCO Pasaulio atminties programą, Čekijos nacionalinė biblioteka gavo Jikji UNESCO pasaulinį apdovanojimą 2005 m. Manuscriptoriume sukaupta skaitmeninimo patirtis ir žinios skleidžiamos daugelyje pasaulio šalių.
 
Manuscriptoriumas remiasi XML schema, kurios svarbiausioji dalis yra Europos MASTER formatas taikomas rankraščių TEI (Text Encoding Iniciative) elektroniniams aprašams. Naujasis ENRICH projektas integruos dar daugiau duomenų iš fiziškai nutolusių skaitmeninių bibliotekų. Metaduomenys centrinei duomenų bazei bus renkami remiantis OAI (Open Access Initiative) protokolu ir turės nuorodas į paveikslus, saugomus nutolusiose duomenų bazėse. Surinkti metaduomenys bus laikomi Manuscriptoriumo saugykloje ir naudojami vartotojo sąsajai ir efektyviai bendrajai paieškai, o patys dokumentai liks dokumento kilmės šalyse. Būtinos duomenų transformavimo priemonės bus pritaikytos kiekvienam partneriui ir sukurtos specialios programos tam, kad metaduomenų struktūra, suderinama su Manuscriptoriumo schema, užtikrintų dalyvavimą ir tiems partneriams, kurie neturi savo turinio pateikimo priemonių, bet norėtų pasinaudoti Manuscriptoriumo prieiga.

ENRICH tikslinės naudotojų grupės yra: turinio laikytojai ar savininkai, muziejai ir archyvai, mokslininkai ir studentai, kultūros strategai ir visi besidomintys dokumentiniu paveldu. Projekto veikla jiems leis surasti ir naudoti tolimesniam tyrimui dokumentus, kurie kitaip vargu ar būtų jiems pasiekiami. Šalia paveikslų bus galima pasiūlyti prieigą prie pilnų istorinių dokumentų, struktūruotų pagal TEI, tyrimo išteklių ar kitokio pobūdžio iliustracijų (pvz. garso ir vaizdo failų) ar didžiulės apimties istorinių žemėlapių-paveikslų. ENRICH partnerių konsorciumas glaudžiai bendradarbiaus su   TEL (The European Library) ir taps dalimi Europos skaitmeninės bibliotekos, kai ji taps realybe.

Vartotojai gaus įrankius, kurie padės jiems susikurti Manuscriptoriume savus dokumentus ir asmenines skaitmenines bibliotekas naudojant elementus iš kurių sudarytas dokumentas. Atsiras įrankiai, pritaikyti didesniam kalbų skaičiui nei iki šiol buvo bei daugiakalbės ontologijos, įgalinančios paiešką atlikti savo kalba, o šaltinį gauti originalo kalba.

ENRICH partnerių konsorciumą sudaro 18 partnerių, jį taip pat remia daug kitų institucijų, tarp kurių yra daug svarbaus dokumentinio turinio saugotojų. Projektą koordinuoja Čekijos nacionalinė biblioteka kartu su kitais dviem Čekijos partneriais: AiP Beroun Ltd and Crossczech Prague Inc. Šie partneriai taip pat yra darbo grupių lyderiai, šalia kitų gerai žinomų mokslinio tyrimo centrų: Oksfordo universiteto tyrimo technologijų ir skaičiavimo paslaugų, Florencijos universeto medijų integravimo ir komunikacijos centro, Matematikos ir informatikos instituto Vilniuje, SYSTRAN Paryžiuje ir Ispanijos nacionalinės bibliotekos. Kiti svarbūs technologiniai ir turinio partneriai yra: Kopenhagos universitetas, Florencijos nacionalinė biblioteka, Vilniaus universiteto mokslinė biblioteka, Vroclavo universiteto biblioteka, Arno Magnusono senųjų Islandijos tekstų tyrimo institutas Reikjavike, Kelno universiteto kompiuterijos centras humanitarams, St. Pölten Diocesijos Archyvas Austrijoje, Nacionalinė  Islandijos universiteto biblioteka, Budapešto technologijos ir ekonomikos universitetas, Poznanės superskaičiavimų ir tinklų centras.

Norą bendradarbiauti projekte dar yra išreiškę Vengrijos, Kazachstano, Moldovos, Lenkijos, Rumunijos, Serbijos, Švedijos ir Turkijos nacionalinės bibliotekos ir  universitetų bibliotekos Bratislavoje, Bukarešte bei Heidelberge. Asocijuotų partnerių sąraše taip pat yra Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, vykdant projektą šis sąrašas tikriausia ilgės.